Donateurs

Word donateur
Word donateur

Bent u ook geïnteresseerd in het behoud van het culturele erfgoed van Almelo? Dan kunt u ons helpen met een donatie. We hebben uw hulp hard nodig, want we zitten vol plannen en die willen we graag ten uitvoer brengen. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN nummer NL41ABNA0481012249, t.n.v. Stichting Stadsherstel Almelo.

Jaarlijkse donatie

Met een jaarlijkse bijdrage zijn we erg blij maar natuurlijk is een eenmalige gift of legaat ook van harte welkom.

Stichting Stadsherstel Almelo staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 0084.46.631 Dat betekent voor onze donateurs dat hun financiële bijdrage fiscaal aftrekbaar is.
Lees meer over onze ANBI-verklaring »

Bijzondere donaties

2018 was een bijzonder jaar voor Stadsherstel.
In onze geschiedenis zijn we nog nooit zo royaal bedacht als dit jaar door onze donateurs Bert Looms en Jan Kamst. We zijn daar buitengewoon dankbaar voor.

Bert Looms van Plastic Industrie Twente, staat bekend als de Almelose vatenkoning al 40 jaar lang. Beroemd door de ontwikkeling van een 100% afsluitbaar deksel waardoor het bedrijf een stormachtige groei doormaakte.
Ze vierden in het voorjaar hun 65-jarig jubileum en een delegatie van Stadsherstel mocht op 22 maart een bedrag van €6500,- in ontvangst nemen. Een cadeautje voor de stad. €100,- voor elk jaar!

Jan Kamst nam na 38 jaar bij woningbouwvereniging St.Joseph afscheid omdat hij met pensioen ging. Jan was een directeur/volkshuisvester pur sang die vele hoogwaardige nieuwbouwprojecten op zijn naam heeft en Almelo in positieve zin heeft veranderd. Tijdens een aangenaam samenzijn op 27 juni waarin hij zijn betrokkenheid bij de stad en bij Stadsherstel etaleerde werd ons een cheque van €3455,- overhandigd. Het bedrag dat op zijn afscheidsreceptie bijeen werd gebracht.