ANBI

Stadsherstel staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 0084.46.631. Dat betekent voor onze donateurs dat hun financiële bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

Contactgegevens, bestuurssamenstelling en een verslag van onze activiteiten kunt u op deze site vinden. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd. Stadsherstel is afhankelijk van de donaties en legaten van haar begunstigers. Die donaties worden aangewend om het bouwkundig karakteristieke van Almelo te bewaren en waar mogelijk te vertalen in projecten die de stad aantrekkelijker maken.

Ons IBAN-nummer is NL41ABNA0481012249.

Bekijk hier de balans 2023 »