Links

  • http://www.historischekringalmelo.nl
    De Historische Kring Stad en Ambt Almelo probeert de belangstelling voor de historie van Almelo te bevorderen door lezingen, excursies, publicaties en een documentatiecentrum.
  • http://www.hofkeshuis.nl
    Boven een winkelpand aan de Grotestraat nr 62 in Almelo bevindt zich een unieke stijlkamer met een wandschildering uit 1778. Afgebeeld is de intocht van de Romeinse veldheer Quintus Fabius Maximus Cunctator in Rome rond het jaar 220 voor Christus.
  • http://www.wevershuisje.nl
    Het Wevershuisje, gevestigd in een oude stadsboerderij, toont oude ambachten en gebruiken en verzorgt rondwandelingen door het historische gedeelte van Almelo.