Bijdrage voor Piet Vogelzang

Stadsherstel heeft zich in 2015 met succes verweerd tegen de sloop van dit oude gebouwtje, één van de oudste van Almelo.
Piet Vogelzang heeft het gekocht en er in 2019 een sfeervolle ruimte annex opslag van gemaakt.
Het interieur is in de oude stijl gehouden en hij laat in de schuur turf- en kolenspullen van vroeger zien. Ook prijkt er een enorme foto van de Almelose haven anno 1910.
Er moest veel aan de schuur gebeuren. De Historische Kring Almelo heeft adviezen gegeven voor de restauratie. De kap is vernieuwd met strodokken en de muren, dakkapel en deuren zijn gerestaureerd.
Het bleek een kostbare aangelegenheid.
Daarom heeft Stadsherstel Piet €10.000 geschonken. Een bijdrage voor de bouwkundige restauratie van dak en muur.
We vinden het fantastisch dat het schuurtje zo’n leuke bestemming heeft gekregen.

PS Als zijn fiets er staat, kunt u gerust even binnen komen kijken.

Terug naar overzicht