1983 Het Grotestraatboekje

Stadsherstel geeft een boekje uit met tekeningen van alle panden in de Grotestraat van Almelo in zowel 1870 als 1976. Deze ‘spiegeling’ geeft een goed beeld van het verschil dat 100 jaar maakt voor de stad; veel panden zijn verdwenen of van historische elementen ontdaan. Een goede impuls om de panden die wel bewaard zijn gebleven naar waarde te schatten en te ‘bewaken’.

17
Overzicht projecten