1983 Heydapand

Het Heydapand, een winkel in de Prinsenstraat met een karakteristieke gevel, dreigt te verdwijnen ten behoeve van een nieuwbouwproject. Op voorspraak van Stadsherstel wordt de gevel bewaard, gerestaureerd en herplaatst naast het Rectorshuis.

16
Overzicht projecten