Kees Witsenburg overleden

Kees Witsenburg zag in de jaren ’70 van de vorige eeuw met lede ogen aan hoe het stedelijk schoon van Almelo gesloopt werd of verpauperde. Hij heeft toen de Stichting Stadsherstel Almelo opgericht, waarvan hij jarenlang voorzitter is geweest. De stichting werd zijn grote passie en hij heeft zich op onnavolgbare wijze ingezet om het bouwkundig karakteristieke van Almelo te bewaren en de stad mooier te maken. We gedenken hem met groot respect.

Op 18 november 2015 plaatste Stadsherstel de volgende advertentie in Tubantia
Op 98-jarige leeftijd is overleden

De naam Kees Witsenburg was een begrip in Almelo.

Na zijn pensionering als longarts, stortte hij zich  vol overgave op zijn passie , het weer in oorspronkelijke staat herstellen van oude bebouwing en de restauratie van vervallen panden.

Als geboren Amsterdammer toonde hij een opmerkelijke liefde voor zijn woonplaats Almelo, waaruit naar hij zag veel oorspronkelijks uit de stad verdween.

Naar analogie van Amsterdam richtte hij in december 1978 Stichting Stadsherstel Almelo op.

In Amsterdam was de Stichting Stadsherstel Amsterdam opgericht in de naoorlogse jaren, toen er veel achterstallig onderhoud van gebouwen bestond. Directe aanleiding tot oprichting was het onzalige en gelukkig niet uitgevoerde  plan de Amsterdamse grachten te dempen ten behoeve van autoverkeer.

Stadsherstel werkte als volgt: een vervallen pand werd aangekocht, vervolgens gerestaureerd en met de winst van de verkoop kon dan weer opnieuw een te restaureren pand aangekocht worden.

Ook in Almelo werd er in de vijftiger- en zestiger jaren ten behoeve van het autoverkeer fors gesloopt. Er waren twee vierbaanswegen gepland, de ene Oost-West, de andere Noord-Zuid, die elkaar midden in de stad zouden kruisen, op een plek waar in de zestiger jaren het toen nieuwe stadhuis zou worden gebouwd.

Hoewel slechts een gedeelte van deze plannen is uitgevoerd- -de 4-baans tunnel onder het spoor is nog een rest- – is er wel zeer veel gesloopt.

Dit was Kees een doorn in het oog en hij ondernam actie om het eigen “gezicht’ van Almelo te behouden. Hij begon met de uitgave van een kwartetspel, waarop vele karakteristieke panden afgebeeld stonden, alle kaarten in het spel tactisch voorzien van het gironummer van de Stichting.

Vele wapenfeiten volgden: de uitgave van een boekje met alle panden in de ‘Grotestraat’ getekend in 1870 (Lutgers) en in 1973 (Prinsen), het ‘redden’ van de Sluisdeuren van het gesloten Almelo-Nordhonkanaal en de restauratie  van het bijzondere interieur van het snoepwinkeltje van Barneveld in de Tuinstraat.

Grote interesse van hem ging uit naar de  vroegere “Latijnse School” in de Korte Prinsenstraat. Het pand werd gerestaureerd in 1986 en dient nu als Stadsmuseum. Kees wist zelfs een symposium te organiseren in het Almelose stadhuis  over het systeem van ‘Latijnse scholen ‘ in Nederland in vroegere eeuwen.

Een hele prestatie als je bedenkt  dat Almelo decentraal ligt en niet direct bekend staat als stad met monumenten. Hij nam het initiatief voor een prachtig boekje over het ‘Hofkeshuis’, geschreven door de plaatselijke vereniging van Vrouwen met een Academische opleiding. Ook de vervaardiging van het “Mans Kapbaarg” mozaïek door de leerlingen van de DEVA (middelbare opleiding vormgeving ) olv docente Ineke Pezie, was een idee van Kees. Zelf werkte hij in de negentiger jaren mee om dit mozaïek naar het verhaal van de heer Vloedbeld van  hergebruikte materialen te voorzien. Bijna een kwart eeuw heeft de vloermat van de familie Witsenburg als afbeelding voor een rieten dak gediend in de tunnel onder het spoor.

Kwam je bij Lies en Kees thuis, dan werd je gastvrij ontvangen en eerst door de tuin geleid om bijzonderheden van bloeiende planten te aanschouwen; daarna naar een zijkamer, bomvol geschriften over de oude ‘Latijnse Scholen’.

In de stad zelf was hij een opvallende verschijning door zijn lange gestalte, altijd op de fiets, zoekend naar zaken die behouden moesten worden.

Niet alleen Stichting Stadsherstel Almelo, maar de hele Almelose gemeenschap is veel dank verschuldigd aan deze hoogst originele, vroegere inwoner van Almelo.

Miel Westenberg.

Overzicht publicaties