Stadswisselprijs

Met enige regelmaat wordt door de Stichting Stadsherstel Almelo een wisselprijs uitgereikt aan de eigenaar van een pand in Almelo, dat fraai is opgeknapt. Stadsherstel heeft daar een speciale commissie voor waarin de wethouder, een historicus, een architect en twee leden van Stadsherstel zitten. De prijs bestaat uit een oorkonde en een messing schildje met het beeldmerk van Stadsherstel dat  aan het betreffende pand wordt geschroefd. De wisselprijs is in het leven geroepen om het behoud van karakteristieke panden in de stad zoveel mogelijk te stimuleren en de aandacht te vestigen op het belang van goede restauratie.