Subsidie voor Stadsherstel in 2020

De gemeente is in 2019 gestart met een initiatief om alle erfgoedorganisaties in Almelo bijeen te brengen. De achtergrond daarvan is de in het jaar daarvoor door de gemeenteraad vastgestelde nota Zichtbaar Verleden. In mei werd het Platform Cultureel Erfgoed Almelo opgericht. Het idee erachter is dat het platform een creatieve broedplaats moet zijn. Door middel van allerlei activiteiten wordt ons onroerend cultureel erfgoed onder de aandacht gebracht en in stand gehouden. Samenwerking tussen de erfgoedorganisaties is daarbij cruciaal.
De gemeente faciliteert en ondersteunt het platform en stelt subsidies beschikbaar.

Het is een gemêleerd gezelschap waar o.a. Stadsmuseum, Historische Kring Stad & Ambt Almelo, Wevershuisje en nog vele anderen deel van uit maken. Uiteraard hoort Stichting Stadsherstel daar ook bij.
Wij zijn erg verheugd dat we van de gemeente de financiële middelen hebben gekregen om in 2020 tien bruggen weer van hun oorspronkelijke naam te voorzien. Stadsherstel is daar al in 2011 mee begonnen met de naamplaat op de Vriezebrug.
Verder zullen elf interessante panden met een verhaal van een informatiebord worden voorzien. Dat sluit aan bij onze projecten van 2015 en 2016 waarbij al drieëntwintig borden geplaatst zijn.

Terug naar overzicht